Treetops

Treetops verzorgt bouwkundig MJOP voor Bernhoven

Ziekenhuis Bernhove

‘Wij willen graag een onderhoudsplan voor de komende tien jaar’. Dat was de vraag die ziekenhuis Bernhoven neerlegde bij installatiebedrijf Sweegers en de Bruijn. Zij namen de opdracht aan en schakelden ons in voor het bouwkundige deel van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Uitdagende opdracht

Het was een uitdagende opdracht, vooral omdat het ziekenhuis over een systeem wilde beschikken waarin alle aspecten van het onderhoud zouden samenkomen: planning, budgettering én uitvoering. Normaalgesproken wordt een MJOP gebruikt voor begrotingen, zodat gebouweigenaren kunnen inschatten wat het onderhoud de komende jaren zal gaan kosten. Maar Bernhoven wilde een programma dat ook het daadwerkelijke onderhoud zou managen, zowel voor het bouwkundige deel als voor het installatietechnische deel. En dat had wel even wat voeten in de aarde.

Structuur aanbrengen

Bernhoven is een vrij nieuw ziekenhuis in Uden, dat in 2013 in gebruik is genomen. Het beschikt over een vloeroppervlak van 150.000 m2. Totdat de eigenaren contact opnamen met Sweegers en de Bruijn werd het onderhoud uitgevoerd op basis van storingen en werd gebruik gemaakt van bestaande garanties en losse onderhoudscontracten. Voor de toekomst wenste het ziekenhuis een meer gestructureerde aanpak van het onderhoud. In 2014 zijn zij om tafel gegaan met Sweegers en de Bruijn om alle wensen helder te krijgen. Toen de doelstellingen eenmaal vastgesteld waren, zijn wij aan het de slag gegaan met het opstellen van een MJOP voor het bouwkundige deel. In dat MJOP werd niet alleen storingsonderhoud, maar ook vervangingsonderhoud, contractonderhoud en preventief onderhoud vastgelegd.

Zekerheid voor alles

Een ziekenhuis is een bijzondere plek om te werken. De continuïteit van processen moet altijd gewaarborgd zijn, ongeacht welke werkzaamheden of calamiteiten er plaatsvinden. Om die reden is de noodstroomvoorziening een belangrijk onderdeel van een MJOP. Het real-time testen van de werking van het noodstroomaggregaat is essentieel. Deze test is inmiddels drie maal uitgevoerd met een goed resultaat.

Hart voor mens en gebouw

Een project als Bernhoven is ons op het lijf geschreven. Het motto van Treetops is niet voor niets: ‘Hart voor mens en gebouw’. We hopen nog vele jaren ons hart in ons werk voor Bernhoven te mogen leggen.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Dennis Kneppers