Treetops

Treetops als flexibel verlengstuk van de politie

politie

Al ruim twaalf jaar is Treetops de vaste huisadviseur op het gebied van vastgoed van de Politie Oost-Brabant. In 2009 kwam daar de Politie Limburg Noord bij en recent ook Politie Limburg Zuid. Inmiddels bedient Treetops 1/5 deel van het landelijke politieapparaat. Wat maakt dat Treetops en de Politie al zo lang met elkaar verbonden zijn? We vroegen het operationeel manager Pascal Delsing.

Pascal: ‘Wij werken in opdracht van het Facilitair Bedrijf van de politie. Onze relatie met hen is natuurlijk zakelijk, maar ook heel prettig. Er heerst een hele menselijke en sociale sfeer, en dat past dan weer precies bij de sfeer binnen Treetops. Je merkt dat er een wederzijdse interesse is en dat geeft veel vertrouwen. Het Facilitair Bedrijf ziet ons als een flexibel verlengstuk van hun eigen organisatie.’

Grote reorganisatie

Binnen de politie vindt op dit moment een grote reorganisatie plaats: 25 korpsen worden teruggebracht naar 10 en van de 1.000 panden blijven er in 2025 nog 600 over. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Pascal: ‘We weten welk panden in Oost-Brabant en Limburg gaan sluiten en dus ook welke panden moeten worden verbouwd om extra collega’s (en middelen) te kunnen huisvesten.’

Pascal houdt zich als proces- en projectmanager voor al bezig met het voortraject. Zodra het project gaat lopen, nemen ander medewerkers binnen Treetops de regie over. Pascal: ‘Op dit moment zijn we aan het werk voor een politiebureau in het zuiden van het land, dat binnenkort gesloten wordt. De honderd medewerkers van dat bureau worden toegevoegd aan een ander bureau in de regio. Je kunt je voorstellen dat dat de nodige consequenties met zich meebrengt. Er moet niet alleen plaatsgemaakt worden voor die honderd mensen, maar ook voor hun voertuigen, wapenkluisjes, kledingkasten, douches, enzovoorts. Samen met de eindgebruikers doorlopen we het hele programma om zo goed mogelijk in kaart te brengen hoe we de uitbreiding kunnen realiseren. Daarbij denken we na over ‘waarom doen we dit?’, ‘hoe zit het met de veiligheid?’, ‘voldoen we aan de wet- en regelgeving?’ en ‘gaat het logistiek werken voor de eindgebruiker?’.

‘Blauw moet altijd door’

Een extra uitdaging is dat het proces bij de politie nooit stil mag komen liggen: ‘Blauw moet altijd door’. Uiteindelijk komen we tot een PID: Project Information Document. Daarin liggen de vijf belangrijkste beheersaspecten vast, namelijk geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. En dat is voor mij het moment om een stapje terug te doen en de daadwerkelijk begeleiding van het project over te laten aan Treetops-medewerkers Robin, Vivian en Petrie.’