Treetops

Jeroen Curvers terug bij Treetops

Onze nieuwe projectmanager Jeroen Curvers is niet helemaal nieuw bij Treetops. Zestien jaar geleden, toen Treetops ontstond uit de samenwerking tussen Projectbureau Fred Rommens en Logo Groep, was hij erbij. In de tussenliggende jaren heeft hij zijn carrière elders voortgezet, maar nu is hij terug op het oude nest, jaren ervaring rijker.

Bouwkundige ervaring opdoen
‘De sfeer binnen het bedrijf is nog steeds hetzelfde als zestien jaar geleden. Fred is niet veranderd en een aantal collega’s dat er nu werkt, ken ik ook nog uit die tijd. Toen ik wegging bij Treetops had ik ervaring als tekenaar/assistent-projectleider. We verbouwden winkelpanden en maakten interieur-, vloer- en verlichtingsplannen. Ik wilde me meer op het bouwkundige aspect toeleggen en om die reden koos ik ervoor te gaan werken als werkvoorbereider bij een aannemer. Als werkvoorbereider zit je in het uitvoeringstraject van het project waarbij je zaken tegenkomt die in het voortraject door anderen zijn bepaald. Vaak zag ik dan mogelijkheden om zaken makkelijker, beter en met meer oog voor de klant aan te pakken. Op dat gebied wil ik me nu verder gaan ontplooien.’

Goed luisteren is mijn kracht
‘Ik wil graag waarde toevoegen aan het hele proces, van het begin tot het einde. Ik denk ook dat daar mijn kracht ligt: door goed te luisteren, voel ik aan waar de pijnpunten zitten en waar de wensen liggen van de klant. Dit verwerk ik zo optimaal mogelijk in het project, waarbij ik gebruikmaak van de kennis en ervaring die ik inmiddels heb op bouwkundig en technisch vlak. Als projectmanager maak je me het meest blij met een groot of complex project. Een veelomvattend proces houdt me waakzaam en scherp.’

Diversiteit in het team
‘De ontwikkelingen bij Treetops ben ik altijd blijven volgen en toen er een vacature vrijkwam, besloot ik te reageren. En met succes, want ik werd aangenomen als projectmanager. De werkzaamheden die Treetops nu voor haar klanten uitvoert, sluiten mooi aan bij mijn ambities en ervaring. De diversiteit binnen het team van Treetops spreekt me aan. Het team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en expertises, waardoor we ieder vanuit onze eigen invalshoek naar vraagstukken kijken. Op deze manier vullen we elkaar heel goed aan en ik ben van mening dat onze opdrachtgevers door deze manier van werken een zeer compleet eindproduct ontvangen.’