Treetops

Beslisboom Verduurzaming Onderwijshuisvesting

 

Onlangs plaatste de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een link naar de onlinetool ‘Beslisboom Verduurzaming Scholen’ op haar website. Veel schoolbesturen willen hun school (of scholen) verduurzamen, maar weten niet welke maatregelen zij dan het beste kunnen treffen. Deze tool is een hulpmiddel om een aanpak te kiezen voor verduurzaming van (bestaande) schoolgebouwen. Via een stappenplan met grove uitgangspunten neemt deze tool u mee naar een mogelijk maatregelenpakket met financieringsmogelijkheden. Ook vindt u onderweg een link naar aanbestedingstips. Een waardevolle handleiding voor het opstarten van een verduurzamingstraject.

Tijdens het doorlopen van het keuzemenu zult u merken dat er veel nieuwe ‘boompjes’ met vragen ontstaan als het gaat om uw (specifieke) school. Te denken valt aan een school met meerdere bouwjaren of een school waarbij al verbeteringen hebben plaatsgevonden. Welke prestaties levert mijn school nu en wat voor installaties zou ik kunnen toepassen om de gewenste (of vereiste) verbeteringen te halen? In de bekostiging zit altijd een verrekening in geplande werkzaamheden ten opzichte van deze verbeteringen. En zo zijn er nog meer vragen te bedenken over de te nemen stappen om te komen tot een ‘frisse school’ die toekomstbestendig is en betaalbaar.

Treetops kan en wil graag met u meedenken over deze stappen en u leesbare scenario’s aanbieden. Dergelijke scenario’s ontstaan na een of meerdere intakegesprekken waarin u inzicht krijgt in uw huidige situatie en in de (financiële) mogelijkheden om uw scholen aan te passen en gereed te maken voor de toekomst. Wij kunnen de subsidiemogelijkheden voor u in beeld te brengen en stapsgewijs tot een integrale aanpak te komen, om die dan vervolgens ook te concretiseren. Onze kennis en ervaring bouwden wij de afgelopen twintig jaar op bij het ondersteunen van scholenstichtingen met huisvestingsvraagstukken en het daadwerkelijk realiseren van energieneutrale gebouwen.

Wilt u meer weten over verduurzamingsmogelijkheden voor uw (school)gebouw? Neem dan vrijblijvend contact op met Dennis Kneppers

Bekijk de Beslisboom Verduurzaming bestaande scholen PO en VO