Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Samenwerken

Partijen verbinden met elkaar. De samenwerking opzoeken. Daar geloven wij in, daar zijn wij sterk in. Onderstaande coöperaties en samenwerkingsverbanden zijn ontstaan door te denken buiten de gebaande paden. Om op die manier organisaties verder te helpen.

WAT●

WAT● staat voor samenwerken, voor het ontwikkelen van strategieën, concepten en projecten die een ‘samen aan de slag gaan’-aanpak vergen. De strategieën, concepten en projecten van WAT● hebben altijd iets met huisvesting, de bebouwde omgeving of facilitaire zaken te maken. WAT● zet ze in de markt, past ze aan op de vraag of nog beter, ontwikkelt ze op basis van de vraag. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

CO₃ Vastgoedadvies

CO₃ Vastgoedadvies is een samenwerking tussen gelijkwaardige partners. Partners die hun sporen reeds lang hebben verdiend in alle (ontwerp)technische aspecten rondom vastgoed. Partners ook die op gebied van Ontwerp, Realisatie en Beheer van Vastgoed niets meer kan worden wijs gemaakt.

Tezamen hebben deze een landelijke dekking waarmee elke regionale en landelijke organisatie met een huisvestingsportefeuille terecht kan voor ontwerp, engineering, bouwmanagement en alles rondom technisch vastgoedbeheer. De kracht van een landelijke speler, maar de betrokkenheid en persoonlijke aandacht van regionale partners, dat is wat u mag verwachten van CO₃.

Samen Slim Bouwen aan de Toekomst

De bouwbranche verandert in hoog tempo van een traditionele, aanbodgestuurde sector in een flexibele, marktgerichte branche. Innovatieve thema’s zijn bijvoorbeeld ketensamenwerking, duurzaamheid, prefab bouwen, BIM, LEAN en het ondernemerschap van flexwerkers en zzp’ers.

Met ‘Samen Slim Bouwen aan de Toekomst’ spelen de opleidingen samen met het bedrijfsleven in op die veranderingen om te zorgen dat afgestudeerde studenten beschikken over de kennis en vaardigheden, die aan de bouwers en installateurs van de toekomst worden gesteld.

Logo WATLogo CO3 VastgoedadviesLogo Samen Slim Bouwen aan de Toekomst