Treetops

Treetops begeleidt uitdagende verbouwing schoolplein

Schoolplein

 

Het 25-jarig bestaan van basisschool De Boschuil in Eindhoven was een mooie aanleiding om het bestaande schoolplein eens flink onder handen te nemen. Het tegelplein met grote zandbak voldeed niet meer aan de huidige eisen en wensen. Tien jaar lang had de school geld opzij gezet, waardoor er nu een mooi budget beschikbaar was om de transformatie grondig aan te pakken.

‘Treetops en SKPO werken al langer samen op het gebied van onderhoud en renovatie van de diverse schoolgebouwen en gezien de complexiteit van dit project, vooral qua communicatie en planning, besloot het stichtingsbestuur ons erbij te vragen,’ aldus Treetops-projectmanager Dennis Kneppers. ‘Op het moment dat wij erbij betrokken werden, waren er al twee partijen gevraagd een ontwerp te maken.

Als projectmanager was het mijn taak om het onderwijsteam te begeleiden bij de selectie en realisatie van het project. Ik bewaakte het programma van eisen, de planning en de begroting, controleerde de kwaliteit van de uitvoering en zorgde voor een adequate verslaglegging. Nadat de ontwerpen in het leerteam waren toegelicht en besproken met de leerlingenraad en collega’s, werd besloten de firma KOMPAN de opdracht voor uitvoering te gunnen. De belangrijkste eisen waren veel kleurgebruik en een diversiteit aan speelmogelijkheden voor alle leeftijden. KOMPAN creëerde een prachtig kleurrijk ontwerp wat een enorme aantrekkingskracht zou hebben op de kinderen. Iets wat zeker van belang is als je je in een zogenaamde ‘krimpwijk’ bevindt waar ouders de keuze hebben uit verschillende scholen.’

Ruimte voor bouwvakkers en kinderen

‘Op 10 maart werd de opdracht verstrekt en in de meivakantie ging de verbouwing dan echt van start. Een hele uitdaging, want na de meivakantie speelden 550 kinderen op het terrein, terwijl de bouwvakkers ruimte nodig hadden om de plannen te realiseren. Daarom werd de bouw fasegewijs aangepakt en zorgde een bouwhek voor voldoende afscherming. Eenmaal gerealiseerde delen van het schoolplein werden meteen opengesteld voor de kinderen.’

Veiligheid voorop

‘In een project als dit, is veiligheid een belangrijk issue. Tijdens de bouw hadden we te maken met losliggende stoeptegels en mini-gravers die af en aan reden. Uiteraard was daar binnen SKPO en ook binnen het bouwteam veel aandacht voor en hebben we goede afspraken gemaakt om het project veilig te houden voor alle betrokkenen. Ook de noodunits die nog op het schoolplein stonden en eigendom van de gemeente waren, moesten worden verwijderd. Hiervoor moesten eerst de nutsaansluitingen verwijderd worden. Het was spannend of dat allemaal op tijd zou lukken, maar dankzij de inspanningen van verschillende mensen zijn wij daar keurig op tijd in geslaagd.’

Officiële opening

‘Donderdag 15 juni was het dan eindelijk zover: het schoolplein werd officieel geopend! Het is prachtig om te zien hoe de ideeën die destijds door de leerlingen en leraren zelf zijn bedacht nu echt werkelijkheid worden. Kinderen van verschillende leeftijden kunnen op allerlei manieren (veilig) spelen op het grote plein, dat veel meer variatie biedt dan het oude plein met alleen tegels en een zandbak. Er is een voetbalveld, een hardloopbaan, een zand- en watertafel, klimblokken, draaischijven, verschillende felgekleurde paden… te veel om op te noemen. Ook bijzonder is het nieuwe theater met een (bescheiden) tribune. Voor de basis van die tribune zijn betonelementen van de voormalige zandbak gebruikt. Een mooi voorbeeld van hergebruik van oude materialen.’

‘Al met al mag De Boschuil erg trots zijn op haar nieuwe speelplein. Als projectmanager ben ik vooral tevreden over het feit dat het project volgens planning en binnen budget is opgeleverd en dat het schoolplein in de praktijk ook echt door kinderen van alle leeftijden wordt gebruikt.’

Voetbalveld