Treetops

Onderhoud EBS Online gedetailleerd in beeld

 

Het gebouw van EBS Online, een evangelische basisschool in Eindhoven, was inmiddels tien jaar oud. Om diverse redenen besloot de school een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) op te laten stellen. Een medewerker van Hurks Onderhoud, die al voor EBS Online aan het werk was, introduceerde Treetops-projectmanager Dennis Kneppers met wie hij eerder projecten voor de politie uitvoerde. Na een eerst gesprek mocht Dennis aan de slag voor EBS Online.

Dennis: ‘Voor het opstellen van een nieuw MJOP beginnen we altijd met een 0-meting. Dat houdt in dat we alle bouwelementen inmeten en tellen (voor zover deze gegevens niet bekend zijn vanuit bijvoorbeeld onderhoudscontracten). Hoeveel vierkante meter kozijnen en dakbedekking zijn er en hoeveel CV-ketels en lampen telt het pand? Al deze informatie is nodig om uiteindelijk de prijs van het onderhoud te kunnen bepalen. Deze elementen worden volgens de NL/SfB-methodiek in beeld gebracht, waardoor alle informatie op een overzichtelijke manier gegroepeerd is. Je kunt je voorstellen dat dat een intensief karwei is.’

NEN 2767: objectief en uniform

Dennis vervolgt: ‘Na het uitvoeren van de 0-meting beginnen we met de inspectie zelf. We bepalen de kwaliteit van de verschillende elementen conform de norm NEN 2767. Deze conditiemeting stelt ons in staat om op een objectieve en uniforme manier de fysieke kwaliteit van het gebouw en de installaties vast te stellen. Nadat we alle bouwelementen qua hoeveelheden en gebreken hebben vastgelegd in O-Prognose, gaan wij ter plaatse om de kwaliteit van de verschillende onderdelen vast te stellen. In een voorafgaand gesprek heeft de school kunnen aangeven wat zij wel en niet in het MJOP wil opnemen. Zo ben je vrij om te beslissen of je bestaande contracten voor bijvoorbeeld het reinigen van de vloeren opneemt in het MJOP.’

Goed onderbouwd en gedetailleerd onderhoudsplan

‘Daar gaat zeker wel veel tijd inzitten, zo’n MJOP?,’ vragen mensen mij soms. Dat valt toch wel mee; in totaal zijn we daar ongeveer 27 uur mee bezig. Dat is dan inclusief een voorgesprek, een nagesprek, een kleine aanpassing tussendoor en het inmeten en inspecteren zelf. Na afloop beschikt de klant over een goed onderbouwd en gedetailleerd onderhoudsplan waarmee ze de komende tien jaar vooruit kan.’