Treetops

Democratisch in hart en nieren

 

Duurzaam personeelsbeleid

Treetops wil zorgen voor (meer) betrokkenheid, plezier en ontwikkeling van de medewerkers. Alles wat we doen in dit traject is geïnspireerd op de ideeën van Frédéric Laloux over cyane organisaties en Ricardo Semler over democratische organisaties. Het is de bedoeling dat medewerkers zelf invloed hebben op en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling én de ontwikkeling van het bedrijf. Dat zal bijdragen aan de betrokkenheid en het werkplezier, maar ook aan een duurzame toekomst van Treetops. Deze ontwikkeling wordt mede gefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds voor Duurzame Inzetbaarheid.

In 2019 heeft Treetops gewerkt aan de volgende doelen: zorgen voor meer betrokkenheid, stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, ontwikkeling van medewerkers, het vergroten van werkplezier en terugdringen van werkstress.

 

Treetopsmiddagen

Tijdens Treetopsmiddagen met alle medewerkers worden voorstellen van medewerkers ingebracht en gezamenlijk beslissingen genomen over bovenstaande thema’s. Hiervoor zijn werkgroepen van medewerkers actief om de besluitvorming voor te bereiden. We zijn hierbij begeleid door adviseurs. De onderwerpen die op deze manier aan bod gekomen zijn:

  • Rollen en ambities van medewerkers
  • Ontwikkeling en opleiding
  • Werkomgeving en werkklimaat
  • Financiële transparantie en winstdeling

Dit jaar is een grote stap gezet in het concretiseren van deze onderwerpen door het visualiseren van de inhoud voor snel inzicht en eenvoudig actueel houden, daarnaast is dit verankert in een jaarcyclus.

Birkman-profielen

Ook heeft iedere medewerker een Birkman-profiel, dat inzicht geeft in ‘Wie ben ik, wat doe ik en wat heeft dat voor invloed om mijn collega’s’. Dit geeft inzicht en begrip in jezelf en je collega’s, waardoor het groepsverband verstevigt en collega’s plezieriger samenwerken. Met deze profielen, de rollen en groepsgesprekken met de nodige feedback kan iedereen zijn Persoonlijk Ontwikkelplan nog beter opstellen. Ook hier is de stap gezet naar het verankeren in een jaarcyclus en koppeling aan andere processen in de organisatie.

Al deze bovenstaande punten zijn bedacht, samengesteld, vormgegeven, besloten en gemaakt door medewerkers zelf. Medewerkers ervaren steeds meer autonomie en invloed. Gecombineerd met aandacht voor werksfeer en eigen ontwikkeling en kansen, leidt dit tot meer werkplezier en minder werkstress.