Treetops

Bijeenkomsten verduurzaming

Onlangs organiseerden wij een bijeenkomst om de verduurzaming van de gebouwen in het onderwijs, en met name het primair onderwijs, eens voor het voetlicht te brengen.

Het was een bescheiden groep die kon deelnemen, in verband met de corona voorschriften, maar het was wel een zeer geïnteresseerde groep toehoorders. Zij kregen een presentatie voorgeschoteld van BouwNext in de persoon van Carl-Peter Goossen, bijgestaan door Ann Godfried, die een concept toelichtte om het onderwijs, structureel en zo goed als kostenneutraal te kunnen verduurzamen.

Te makkelijk en te snel wordt er in ons land gekozen om maar een nieuw schoolgebouw te bouwen, terwijl het overgrote deel van deze schoolgebouwen evengoed met een aantal (stevige) ingrepen weer 30 tot 40 jaar mee kunnen. Dat concept is door BouwNext tot in de puntjes uitgedacht en wat het meeste opviel bij de toehoorders was de eenvoud van het concept en met name ook de eenvoud van de techniek die daarin wordt gebruikt.

Uitgangspunt is, net als bij veel verduurzamingsconcepten, dat in de eerste plaats de energievraag wordt teruggebracht en dat ventilatie op de juiste wijze wordt toegepast. Dat hebben ze nu op fantastische wijze uitgewerkt in het concept, waarbij ook nog eens wordt uitgegaan van zo min mogelijk bouwactiviteiten op de locatie zelf, waardoor bouwtijden enorm kunnen worden ingekort.

Het zal niet allemaal in een zomervakantie passen, maar het plaatsen van noodlokalen zal zo veel als mogelijk kunnen worden voorkomen. Ook het inpassen en wegwerken van achterstallig onderhoud, kleine aanpassingen binnen het gebouw en een eventuele uitbreiding, zelfs met complete klaslokalen, kunnen in het concept eenvoudig worden meegenomen. Zodanig dat per saldo het voor partijen vrijwel kostenneutraal kan worden opgelost.

Dat wil zeggen dat op een verstandige wijze de besparing van energie en onderhoud kan worden aangewend om de investering te bekostigen.

Binnenkort organiseren we nog enkele van deze bijeenkomsten om ook andere scholen, stichtingen en belanghebbenden te informeren over de mogelijkheden van dit verduurzamingsconcept, en het is helemaal fantastisch als daar ook gemeentelijke vertegenwoordigingen bij aanwezig kunnen zijn.

Het gevolg van de eerste meeting was in ieder geval dat voor één van de scholen dit concept wellicht heel goed toepasbaar is en er onmiddellijk een afspraak met twee wethouders binnen de betreffende gemeente werd georganiseerd. Deze afspraak is inmiddels achter de rug en het plan werd met veel enthousiasme ontvangen.

Op dus naar de volgende stap, maar voor ons ook naar nog meer van deze presentaties en bijeenkomsten om onder de aandacht te brengen hoe, op verantwoorde wijze, ook in het onderwijs kan worden verduurzaamd.

We lichten het graag ook aan u persoonlijk toe, zo u dat wilt, en anders bent u van harte welkom op de te organiseren bijeenkomsten. Voor vragen of een vrijblijvende afspraak kunt u zich wenden tot info@treetops.nl of rechtstreeks tot ondergetekende fred@treetops.nl