Treetops

VvE’s en onderhoud

Reserveren VvE’s eigenlijk wel genoeg voor onderhoud?

Nog altijd laten mensen zich verrassen door de, voor hen vaak, onverwachte kosten van onderhoud en vervanging. Nog altijd is men zich te weinig bewust van de toch echt noodzakelijke uitgaven van het vervangen van daken en CV-ketels, om maar een voorbeeld te noemen. Of het nu een particulier betreft met één woning of een VvE met vele woningen, we houden maar mondjesmaat rekening met die post vervangend onderhoud.

Mogelijk dat voor particulieren de kennis simpelweg ontbreekt en waarschijnlijk is dat ook bij veel VvE’s het geval. Hoewel het daar uiteraard ook heel makkelijk is naar een VvE bestuur te wijzen als ware het hun verantwoordelijkheid, maar laten we wel zijn, ook daar zit zelden werkelijke kennis van (vervangings-)onderhoud.

De overheid wordt dwingender

De wet dwingt VvE’s sinds 1 januari 2021 nu wel om beter te reserveren voor het instandhouden van de woningen in VvE’s, maar dan nog schiet de werkelijke kennis en in de meeste gevallen de reservering nog altijd tekort. Die reservering bedraagt namelijk maar 0,5% van de hernieuwbouwwaarde en dat is in veel gevallen bij oudere gebouwen veel te weinig.

Lees verder