Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Aanleg parkeerterrein

Politie-eenheid Limburg

Projectomschrijving

Vanwege wijzigingen in de bezetting van het politiebureau in Maastricht was er behoefte aan extra parkeergelegenheid. Nadat er een stuk grond aangekocht was naast het huidige parkeerterrein werd er een ontwerp gemaakt voor een nieuwe parkeerplaats. Treetops kreeg de opdracht het inkooptraject en de uitvoering te begeleiden.

Aanpak

Tijdens de voorfase is er een ontwerp gemaakt waarbij er vanuit is gegaan dat ook de bestaande parkeerplaats gerenoveerd zou worden. De opdracht omvatte alleen de aanleg van de nieuwe parkeerplaats, daarom hebben we eerst het ontwerp op enkele punten aangepast. Ook is er advies ingewonnen over de toe te passen verlichting. In dit gebied komen veel vleermuizen voor en daarom moet er een vleermuisvriendelijke verlichting toegepast worden.

Bij het inkooptraject hebben we de opdrachtgever geholpen met het uitzetten van een minicompetitie voor de drie contractpartijen. Vervolgens is de uitvoering in gang gezet zodat de nieuwe parkeerplaats zo snel mogelijk gebruikt kan worden.

Resultaat

Na een voorspoedige uitvoering, waarbij er een goede samenwerking was tussen de verschillende partijen, is de nieuwe parkeerplaats op 1 november 2018 opgeleverd. Kort daarna is ook het hekwerk geplaatst en is de begroeiing aangeplant. Vanwege de langere levertijd van de vleermuisvriendelijke verlichting zal deze pas enkele weken na oplevering van het terrein geleverd worden. Maar door het toepassen van een tijdelijke verlichting kon de parkeerplaats direct na oplevering wel in gebruik genomen worden.

<< projectoverzicht

Contact

Vivian Herben

T 06 2700 0373
E vivian@treetops.nl

‘In dit gebied komen veel vleermuizen voor en daarom moet er een vleermuisvriendelijke verlichting toegepast worden.’