Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Inspecties en opstellen MJOP’s

Spring Kinderopvang

Projectomschrijving

Al vele jaren voeren wij onderhoudsinspecties en herinspecties uit voor Spring Kinderopvang. Het gaat om een wisselend aantal kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang, alsmede kantoren en opslaglocaties. De gegevens die vanuit de inspecties komen, werken wij vervolgens uit tot een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Aanpak

Onze inspecteurs bezochten de verschillende locaties, stelden gebreken vast en beoordeelden de staat van het onderhoud. Ook beoordeelden zij of het pand voldeed aan de huidige wet- en regelgeving. Alle bevindingen werden vervolgens verwerkt in ons onderhoudsprogramma. Naar aanleiding van specifieke afspraken met de opdrachtgever over de frequentie van het onderhoud van bepaalde elementen, hebben we verschillende aanpassingen doorgevoerd in het huidige meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hierdoor ontstond een volledig op maat gemaakt MJOP dat past bij de wensen van de opdrachtgever.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat is een MJOP dat voor iedere afzonderlijke locatie passend is. In dit plan zijn ook de bevindingen gedocumenteerd met omschrijvingen en foto’s. Voor de opdrachtgever is hierdoor meteen duidelijk waar de gebreken aan het gebouw zich bevinden en op welke termijn hij actie zal moeten ondernemen om de gebouwen in zo goed mogelijke staat te laten verkeren. Met de verschillende MJOP’s per locatie kan de organisatie minimaal tien jaar vooruit en kunnen ze een jaarlijkse planning maken voor het onderhoud aan de gebouwen.

Download het project-CV

<< projectoverzicht

Contact

Dennis van Daal

T 06 3197 8071
E dennisvd@treetops.nl

‘De opdrachtgever beschikt over een volledig op maat gemaakt MJOP…’