Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Onderzoek verduurzaming

VvE Florence Nightingale

Projectomschrijving

VvE Florence Nightingale in Brunssum is intern al een aantal jaren bezig met plannen voor verduurzaming. Er zijn vergaderingen gehouden over dit onderwerp en er is al een uitgebreide presentatie samengesteld over de mogelijkheden. Dit heeft er voor gezorgd dat het bestuur en de klankbord groep al erg enthousiast en betrokken is. Nu waren ze zover om op zoek te gaan naar een partner, die kan helpen bij het zetten van de volgende stappen. Zo zijn ze in contact gekomen met Treetops. Na een kennismaking en inventarisatie is ons gevraagd, om een haalbaarheidsonderzoek voor verduurzaming uit te voeren.

Aanpak

Voor ons gaat het in dit geval om fase 0 en 1 van het verduurzamingsproces: kennismakingsfase (met de VvE en het gebouw) en onderzoeksfase. In de kennismakingsfase is, naast kennismaken, de technische inventarisatie uitgevoerd en een offerte afgegeven voor de haalbaarheidsstudie. In de onderzoeksfase is de haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Dit betekent dat een energie-scan van de locatie en het gebouw is gemaakt en dat alle benodigde data is verzameld en gecontroleerd, waaronder het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Er is in het MJOP onderzocht voor welk onderhoud al budget gereserveerd is en wat daarvan ingezet kan worden om te renoveren en verduurzamen. Met de resultaten van de scan en de data zijn haalbare energiemodellen uitgewerkt. Dit is gedaan op basis van de eisen van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), voor het verkrijgen van subsidies en een lening. Daarnaast is een verkennend financieel model uitgewerkt en een kostenraming opgesteld voor de uitwerkingsfase (fase 2). Dit geheel is gepresenteerd en besproken met het bestuur en de klantbordengroep. Daarna is een gebruikersbijeenkomst georganiseerd voor de bewoners, van de 84 exact dezelfde appartementen, om de plannen toe te lichten.

Resultaat

Uit dit onderzoek komt een rapport met verschillende scenario’s. Waarvan wij 1 scenario adviseren. Voor de realisatie van dit geadviseerde scenario is een offerte opgesteld. Zo weet de VvE wat het gaat kosten en wat het resultaat zal zijn van deze investering. Op dit moment is de VvE op zoek naar een financiering van het plan. In afwachting van een concrete financiering, kunnen we mogelijk samen de volgende fase ingaan en starten aan de verduurzaming.

<< projectoverzicht

Contact

Dennis Kneppers

T 06 5545 3895
E dennis@treetops.nl

‘Dit betekent dat een energie-scan van de locatie en het gebouw is gemaakt en dat alle benodigde data is verzameld en gecontroleerd, waaronder het meerjaren onderhoudsplan’…