Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Opstellen verduurzamingsplannen

Huybregts Relou

Projectomschrijving

Huybregts Relou is één van de 6 aannemers, die via een aanbesteding gecontracteerd is door Woningcorporatie Woonkwartier te Zevenbergen, voor het opstellen van renovatie- en verduurzamingsplannen voor woningen in Zevenbergen en omgeving. Zij vond een partner in Treetops, om te adviseren en ondersteunen bij het opstellen van deze plannen en na de uitvoering, het onderhoud voor de komende 25 jaar in beeld te brengen.

Aanpak

Vanuit deze opdracht worden scenario’s berekend voor het verduurzamen van een complex aan woningen. Ieder complex bevat een aantal dezelfde woningen van hetzelfde bouwjaar. De eisen, voor deze woningverbetering en energetische opwaardering, zijn door Woonkwartier opgesteld. Treetops is gestart met het uitpluizen van de bestaande meerjaren onderhoudsplannen (MJOP). Er zijn bezoeken gebracht aan ieder adres, de zogenaamde QuickScan, om een goed beeld te krijgen van de woningen en de verwachtingen van de bewoners. Vervolgens zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. De woningen zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest en het effect op de natuur (flora- en faunawet).

De verzamelde data is verwerkt in een advies over ‘energetische varianten’. Dit advies bevat een combinatie van technische verbeteringen. Iedere variant voldoet aan de minimaal gevraagde energie-index en is voorzien van een stimuleringsregeling energieprestatie huursector: STEP subsidie genoemd.

Al deze gegevens zijn door onze projectleiders verzameld in een rekenmodel en daarna uitgewerkt in scenario’s per type woning. Ieder scenario is volledig uitgewerkt met een toekomstig MJOP beeld en een begroting. Daarnaast is meegedacht over de richting van uitvoering. Vanuit deze scenario’s zijn, in hetzelfde rekenmodel, netto-contante-waarde berekeningen gemaakt. Deze maken inzichtelijk of het rendement van de investering groter is dan de investering zelf.

Tot slot is een samenvatting gegeven van de scenario’s en een advies welk scenario het beste voldoet aan de gestelde voorwaarden. Bij het maken van deze keuze gaat het om kosten, comfort, overlast, toekomstbestendigheid, beleid en onderhoudseffect.

Van ieder gekozen scenario is per woningtype een renovatieplan geschreven. Dit is een uitgeschreven versie van het geadviseerde scenario. Daar staat in wat wij adviseren om aan te pakken, met welke materialen en volgens welke normen. Voorbeelden hiervan zijn: dakramen of kozijnen vervangen, complete dak vervangen, schoorstenen verwijderen, of het aanbrengen van spouwisolatie en een mechanisch gestuurd ventilatiesysteem.

Resultaat

Vanuit de renovatieplannen kon de werkvoorbereider van Huybregts Relou aan de slag met de inkoop van materialen en kon gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden.

De kennis en ervaring van Huybregts Relou en Treetops en de plezierige samenwerking, hebben geleid tot een mooi product.

<< projectoverzicht

Contact

Dennis Kneppers

T 06 5545 3895
E dennis@treetops.nl

‘Iedere variant voldoet aan de minimaal gevraagde energie-index en is voorzien van een stimuleringsregeling energieprestatie huursector: STEP subsidie genoemd’…