Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Projectbegeleiding logistiek proces

Politie Oost Brabant

Projectomschrijving

Politie Oost Brabant onderging een reorganisatie naar Nationale Politie, waarbij de eindsituatie gedurende het project haar vorm zou krijgen. Deze opdrachtgever heeft een vastgoedportefeuille van 85.000 m2 BVO, verdeeld over 50 panden. De reorganisatie van afdelingen en wens tot flexwerken leidde tot interne verhuizingen, verbouwingen en de afstoot van verschillende panden.

Aanpak

Treetops is vanaf het begin betrokken geweest bij dit project. Samen met het projectteam , maakten we een procesplanning om alle verhuis- en verbouwbewegingen in beeld te krijgen. Er zijn vervolgens voor ieder pand vlekken- en inrichtingsplannen opgesteld, om te puzzelen met alle afdelingen en het aantal vierkante meters, dat zij nodig hebben voor hun proces.

Persoon A moest naar locatie B, maar dat kon pas als afdeling C naar locatie D was gegaan. Omdat er zoveel verhuisbewegingen gelijktijdig waren, leverde dit een enorme planning op. De Politieorganisatie bleef ondertussen ook nog verder ontwikkelen en groeien. Door maatschappelijke ontwikkelingen veranderde de huisvestingsvraag voortdurend en was flexibiliteit noodzakelijk tot de start van iedere verbouwing. Wat het project ook dynamisch maakte, was de diversiteit van de verschillende afdelingen en werkprocessen.

Naast het creëren van overzicht van alle verhuisbewegingen, bewaakte Treetops de actualiteit én stuurde op de voortgang. Met een vaste frequentie vond er overleg plaats met alle intern en extern betrokken projectleiders, om feedback uit te wisselen, de stand van zaken te delen en mensen aan te sturen. De bouwkundige aanpassingen die uit de plannen voortkwamen, waren voornamelijk inbreidingen (bouwen binnen bestaande bebouwing).

Resultaat

Het begeleiden van dit proces kende een doorlooptijd van anderhalf jaar en was een fulltime project. Treetops begeleidde naast dit logistieke proces ook de daaruit volgende 40(!) verbouwingen. Het bouwmanagement werd door verschillende Treetops-projectleiders uitgevoerd. Het was een mooi project, waarbij we intensief en heel fijn hebben samengewerkt met Politie Oost Brabant.

 

<< projectoverzicht

Contact

Fred Rommens

T 06 5384 2375
E fred@treetops.nl

‘Persoon A moest naar locatie B, maar dat kon pas als afdeling C naar locatie D was gegaan’…