Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Transformatie kleuterschool

Basisschool BoschAkker / SKPO

Projectomschrijving

SKPO (Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs) is een van de grootste onderwijsorganisaties in Nederland en wordt gevormd door 36 scholen in het basis- en speciaal onderwijs in Eindhoven en Son en Breugel. SKPO gaf ons de opdracht om een huisvestingsadvies op te stellen voor basisschool BoschAkker in Eindhoven. Deze school met zo’n 380 leerlingen groeide uit haar jasje in het huidige pand aan de Jozef Israëlstraat. En dus moest er een passende oplossing worden gezocht…

Aanpak

Treetops stelde een functioneel en technisch Programma van Eisen (PvE) op waarin de noodzaak en wensen van BoschAkker in kaart werden gebracht. Het plan was om de voormalige kleuterschool (bouwjaar 1954) aan de Molijnstraat geschikt te maken voor de kinderen van groep 7 en 8. Deze renovatie maakte onderdeel uit van het Integraal Huisvestingplan dat alle schoolbesturen (PO en VO) samen met de gemeente Eindhoven hebben opgesteld. Wij begeleidden SKPO bij het selecteren van de diverse aannemers, zorgden voor de benodigde werkomschrijvingen en stelde een uitvoeringsplan op. Ook waren wij verantwoordelijk voor de realisatie van de verbouwing zelf, waarbij we nauwlettend het PvE in de gaten hielden, evenals de planning, de door ons opgestelde begrotingen en de kwaliteit van het geleverde werk. We hadden slechts zeven weken de tijd om de verbouwing te realiseren. Een enorme uitdaging, zeker voor een pand uit de jaren ’50, maar dankzij de inzet van Koppen Bouw en Onderhoud verliep de verbouwing prima. Het gehele dak is vervangen en alle muren zijn gestuct en geschilderd. Daarnaast is het sanitair vernieuwd, evenals de keuken en pantry’s. Alle lokalen zijn voorzien van akoestische panelen en nieuwe vloerbedekking. Ook het buitenterrein is onder handen genomen en in samenspraak met de leerlingen opnieuw ingericht. Tijdens de verbouwing zijn veel authentieke kenmerken, zoals de tegelvloeren in de verkeersruimte, de binnendeuren en de schakering van de diverse kleuren van de dakpannen, behouden gebleven.

Resultaat

Het gehele project is volgens planning en binnen budget opgeleverd. BoschAkker is erg blij met de uitbreiding waar in totaal vier tot vijf groepen terecht kunnen. Ook de leerlingen, docenten en ouders zijn erg blij met de nieuwe huisvesting voor de oudste groepen. Het is een fijn pand om te zijn, met een rustige uitstraling. Kortom de leerlingen van groepen 7 en 8 hebben hier een heerlijke plek gevonden en de school kan weer jaren vooruit!

<< projectoverzicht

Contact

Dennis Kneppers

T 06 5545 3895
E dennis@treetops.nl

‘We hielden nauwlettend het PvE in de gaten, evenals de planning, de begroting en de kwaliteit van het geleverde werk…’