Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Verbeteren brandveiligheid

Politie-eenheid Limburg

Projectomschrijving

Uit de brandscan die wij samen met installatieadviesbureau Sweegers en de Bruijn in een eerder project uitvoerden, bleek de brandveiligheid van het politiebureau in Roermond niet geheel op orde te zijn. Wij kregen de opdracht de werkzaamheden te begeleiden om ervoor te zorgen dat het pand weer zou voldoen aan alle eisen op het gebied van brandveiligheid.

Aanpak

Het ging voornamelijk om niet direct zichtbare installatietechnische doorvoeren die niet op de juiste wijze brandwerend afgedicht waren. Ook was de brandveiligheid van een groot aantal deuren niet volgens de geldende wet- en regelgeving. In nauwe samenwerking met de vaste installatieadviseur van de eenheid hebben wij het gehele project, van het opstellen van een werkomschrijving tot de begeleiding van de inkoop en de uitvoering, opgepakt.

Resultaat

Op dit moment voldoen alle brandwerende doorvoeren, afdichtingen en alle brandwerende deuren weer aan de eisen met betrekking tot brandveiligheid. Er is een logboek samengesteld dat op locatie ligt en waarin uitgevoerde werkzaamheden aan de doorvoeren bijgehouden zullen worden. Vervolgens kunnen de doorvoeren periodiek worden gecontroleerd en bijgewerkt.

Download het project-cv

<< projectoverzicht

Contact

Vivian Herben

T 06 2700 0373
E vivian@treetops.nl

‘Het pand voldoet weer aan alle brandveiligheidseisen…’