Treetops

NEN 2767, dé norm voor conditiemeting

NEN 2767 is een instrument waarmee je op objectieve en uniforme wijze een conditiemeting van vastgoed kunt uitvoeren. Het geeft inzicht in de technische staat van een gebouw en levert de gebouweigenaar waardevolle input op voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Treetops-projectleiders Marloes Manders en Robin de Geus hebben in mei 2017 met succes de opleiding NEN 2767 gevolgd. Tijdens de opleiding raakten Marloes en Robin bekend met het op juiste wijze uitvoeren van de NEN-methodiek. Marloes vertelt: ‘Het inspecteren volgens deze norm vindt plaats conform gebouwgebonden wet- en regelgeving, zodat er, ongeacht wie de inspectie uitvoert, een uniform inspectierapport komt te liggen. Wij brengen de huidige staat van het gebouw in kaart, evenals eventuele risico’s. Daarnaast maken wij een overzicht van de verwachte onderhoudskosten voor de komende jaren.’

Marloes vervolgt: ‘De inspectielijst begint met een overzicht van de verschillende elementen, zoals het dak, metselwerk en schilderwerk. Per element kunnen wij gebreken aangeven, waarvan wij de ernst, intensiteit en omvang vastleggen aan de hand van vooraf opgestelde richtlijnen. Wij stellen een rapport op van onze bevindingen en bespreken dat met de opdrachtgever, zodat hij de juiste keuzes rondom onderhoud kan maken. Persoonlijk vond ik het een erg interessante opleiding en was het voor mij een prettige aanvulling op de kennis die ik al had.’