Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Over Treetops

‘Wij creëren thuisvesting’ is wat wij uitdragen vanuit De Kempen in Brabant. Ons team met specialisten op het gebied van HuisvestingsAdvies, ProjectManagement en VastgoedBeheer denkt graag met u mee om uw ideeën op een duidelijke, heldere en open manier te vertalen naar concrete plannen.

Betrokken, open en integer

Onze persoonlijke betrokkenheid, open communicatie en integriteit maken dat wij zeer intensief samenwerken met onze opdrachtgevers, met u dus. Wij zien onze opdrachtgevers meer als collega’s dan als accounts. Deze persoonlijke, warme benadering wordt als zeer prettig ervaren en levert vrijwel altijd langdurige relaties op.

Klaar voor uw toekomst

Bij Treetops vinden wij het belangrijk om ons te blijven ontwikkelen. We willen niet alleen klaar zijn voor de toekomst, maar vooral ook voor u. We willen kunnen inspelen op uw vragen, uw wensen, uw eisen en dat vergt investeringen. Vooral in tijd, maar ook in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, plannen van aanpak, producten en diensten. En daar dragen wij graag ons steentje aan bij.

Duurzaam personeelsbeleid

Treetops wil zorgen voor (meer) betrokkenheid, plezier en ontwikkeling van de medewerkers. Alles wat we doen in dit traject is geïnspireerd op de ideeën van Frédéric Laloux over cyane organisaties en Ricardo Semler over democratische organisaties. Het is de bedoeling dat medewerkers zelf invloed hebben op en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling én de ontwikkeling van het bedrijf. Dat zal bijdragen aan de betrokkenheid en het werkplezier, maar ook aan een duurzame toekomst van Treetops. Deze ontwikkeling wordt mede gefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds voor Duurzame Inzetbaarheid.

In 2019 heeft Treetops gewerkt aan de volgende doelen: zorgen voor meer betrokkenheid, stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, ontwikkeling van medewerkers, het vergroten van werkplezier en terugdringen van werkstress.