Treetops

Een mooie plek voor onderwijs, mede dankzij Treetops

‘Schooldirecteuren waken over hun gebouwen alsof het hun eigen huis is. Dat zie je in het bedrijfsleven niet zo snel gebeuren. Het is de plek van ‘hun’ kinderen en daarom moet het onderhoud van het gebouw helemaal up-to-date zijn.’ Aan het woord is Marloes Manders, projectleider bij Treetops. ‘Ik werk nu ruim een jaar bij Treetops en PRODAS is echt mijn project. Het is heel dankbaar werk, want met elke verbetering van het schoolgebouw maak je de gebruikers blij. Al gaat het alleen maar om zoiets kleins als nieuwe schoonloopmatten.’

Onderhoud verschilt van school tot school

‘Bij PRODAS (Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren) verzorgen wij het onderhoud van 24 basisscholen. Net als bij andere onderhoudsopdrachten, werken wij ook hier met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). We schatten van tevoren in wanneer bijvoorbeeld het houtwerk opnieuw geschilderd moet worden of wanneer de vloerbedekking aan vervanging toe is. Door middel van inspecties controleren we of het geplande onderhoud ook echt nodig is. En dat verschilt van school tot school. Bij een van de scholen was bijvoorbeeld een aantal dopjes onder de stoelpoten uit, waardoor scherpe spijkertjes de vloerafwerking hadden beschadigd. Op een andere school had de conciërge dat al meteen in de gaten en op eigen initiatief alle dopjes vervangen. Daardoor was de vloerafwerking nog keurig in orde en hoefde deze niet vervangen te worden. Wat ik probeer te zeggen: een MJOP is een levend document. Het moet van jaar tot jaar bekeken worden. Sommige opdrachtgevers denken ‘met een MJOP kan ik de komende tien jaar vooruit’, maar zo eenvoudig werkt het niet.’

Budgetteren, plannen, afstemmen…

‘Aan het begin van het onderhoudstraject stellen we samen met de opdrachtgever het budget voor het komende jaar vast. Wij geven een advies over de werkzaamheden die zouden moeten plaatsvinden en stellen een begroting op. Nadat het advies en de begroting goedgekeurd zijn, selecteren we leveranciers en gaan de offerteaanvragen de deur uit. Zodra de offertes binnen zijn, vergelijken wij deze en brengen een advies uit over de gunning. Daarbij kijken we welke leverancier het beste past bij welke school. Vervolgens informeren we de scholen over het geplande onderhoud en wat zij zelf nog moeten doen, voordat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Denk daarbij aan het leegruimen van lokalen of het verwijderen van alles wat aan de muren hangt. We proberen het onderhoud grotendeels in de zomervakantie te plannen. Op die manier heeft de school er zo min mogelijk last van en is alles weer spic en span als het nieuwe schooljaar begint. Tijdens de werkzaamheden ga ik of een van mijn collega’s regelmatig even kijken. Het is goed om af en toe je gezicht te laten zien en te controleren of alles nog volgens planning verloopt.‘

Dankbaar werk

‘Een basisschool is een leuke omgeving om te werken. Kinderen stellen uit nieuwsgierigheid soms de leukste vragen: ‘Of ik de nieuwe juf ben die vandaag voor het eerst komt?’ of ‘Durf jij dat wel, boven op het dak klimmen?’ Ook het personeel maakt nog wel eens van de gelegenheid gebruik als wij er zijn. Soms worden extra wensen doorgegeven in de hoop dat er misschien iets opgenomen kan worden in de planning. We proberen daar natuurlijk rekening mee te houden, maar het moet wel passen binnen het beschikbare budget en de plannen die al zijn uitgewerkt. Het mooie aan het werk voor PRODAS is, dat je het echt doet voor de kinderen. Om te zorgen dat zij op een mooie en veilige plek onderwijs kunnen hebben. En daar draait het uiteindelijk toch om…

Wil je meer weten over dit project? Neem gerust contact op met Marloes Manders