Treetops

Jeroen gedetacheerd bij Moeskops’ Bouwbedrijf

Jeroen Curvers is vanuit Treetops projectmatig gedetacheerd als projectvoorbereider bij Moeskops’ Bouwbedrijf. 4½ dag in de week is hij aan het werk voor deze opdrachtgever en omdat Jeroen inmiddels vijftien jaar werkervaring heeft in deze functie, maakt hem dat tot een ervaren teamlid voor een complex bouwproject.

Middelbare school
‘Het project dat ik voor Moeskops’ doe, heeft betrekking op de nieuwbouw en verbouw van een middelbare school in Rotterdam. In dit project ben ik coördinerend projectvoorbereider en houd ik me onder andere bezig met de planning, de voortgang van het voorbereidingstraject en fungeer ik als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, onderaannemers en leveranciers. Tevens verzorg ik de voorbereiding van de constructieve aanpassingen van de verbouw- en de nieuwbouwonderdelen en de ruwbouwvoorbereiding.’

Complexiteit
‘De oplevering staat rond Kerst gepland. Dat is al vrij snel. Wat dit project complex maakt, is dat de bouw is opgedeeld in vijf bouwstromen die allemaal een afzonderlijk treintje vormen van geplande werkzaamheden. De kunst is om alles met elkaar te verweven, zodat onderaannemers altijd door kunnen en niet op elkaar hoeven te wachten. Op die manier moeten we de gestelde planning halen. Het gaat dus eigenlijk om vijf projecten in één groot project.’

Communicatie
‘Een goede communicatie is van het grootste belang bij zo’n complex project. Er zijn meerdere partijen bij betrokken, zoals de opdrachtgever, de architect, de constructeur en de nevenaannemers. Tussen de hoofdaannemer en nevenaannemers is het gebruikelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een coördinatieovereenkomst waarin onderlinge afspraken vastliggen. De hoofdaannemer heeft hierin de coördinerende rol, maar ik begeleid dit proces ook gedeeltelijk.’

‘Al bij al is dit een complex en divers project, wat het voor mij des te interessanter maakt om te mogen doen.’