Treetops

Verduurzamen van Vastgoed?

De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen zoals CO2. In het Energieakkoord staan afspraken over het aandeel duurzame energie in 2023. Dit kunt u lezen op de site van de rijksoverheid: Meer duurzame energie in de toekomst.

Help!?

Er is een overkill aan informatie te vinden van labels tot en met producten. Waar moet je beginnen en in welke volgorde? Verduurzamen kost ook geld. Er moet enerzijds meer geld gespaard worden voor energetische investeringen en anderzijds zo snel mogelijk meer uitgegeven worden om te besparen op de kosten voor levering van gas en elektra.

 • Is het verstandig om maatregelen in één keer uit te voeren of de komende jaren te spreiden?
 • Is er nog wetgeving die verplicht om vastgestelde doelen te halen?
 • Zijn die dan ook voor mijn type vastgoed van toepassing?

Dit zijn zomaar een paar vragen waar vastgoedeigenaren en beheerders mee worstelen. Een globale aanpak kan al snel op tafel liggen, maar dat is het topje van de ijsberg. Ieder stap daarna verbreedt zich door een noodzaak van bredere- en specifieke kennis per onderdeel. Daarmee doelen we op

 • Wet & Regelgeving,
 • subsidies,
 • financieringen,
 • energetische berekeningen en
 • productontwikkelingen.

Een goede haalbaarheidsstudie met een stappenplan en een totaaloverzicht zijn van wezenlijk belang voordat je begint met verduurzamen. Waarom? Omdat er anders een hoop te verliezen valt in geld en het niet halen van doelstellingen. Teleurstellingen dus na een grote tijdsinvestering. Onnodig.

Wij hebben in een korte tijd veel geleerd als het gaat om goed en zinvol verduurzamen. Niet alleen door opleidingen maar vooral door onze ervaring in de praktijk. Wij zijn de afgelopen jaren intensief bezig geweest voor klanten met overheden, product- en softwareontwikkelaars, financiers en gebruikers. Veel van de tijd en energie is leergeld- en tijd. Dat stopt voorlopig ook niet. De kennis willen wij delen met de markt om hogere doelen mee te bereiken en dus om zo snel mogelijk de CO2 uitstoot te verminderen en onze wereld te sparen voor komende generaties.

Overheid

Voor vastgoed richt de overheid zich in de eerste plaats op 19 bedrijfstakken. Die uitgangspunten kunt u hier vinden.

Het is een focus op relatief eenvoudige maatregelen die genomen kunnen worden met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Als alle maatregelen uit de lijst getroffen zijn en deze maatregelen goed worden beheerd en onderhouden, dan wordt meteen voldaan  aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Het gaat hierbij om de inrichtingen die middelgrote* verbruiker of grootverbruiker** van energie zijn.

De uitgangspunten

Wilt u verduurzamen omdat u moet en gedwongen wordt door regels of bent u zich bewust van het negatieve effect van uw vastgoed, hoe significant ook, op het milieu en voelt u zich verantwoordelijk waardoor u, los van regels, stappen wilt ondernemen? Wilt u de gaatjes dichten of vanuit een compleet- en goed zicht op uw vastgoed doordacht te werk gaan?

Als u maatregelen wilt nemen is het eerste wat u moet weten;

Wat zijn de huidige energetische prestaties van mijn gebouw / vastgoed?’

Als de nodige informatie aanwezig is kan er gekeken worden naar ambities en/of eisen. Naast de huidige technische prestatie is het zinvol gelijk te kijken naar het comfort en de beleving bij het vastgoed.

Ook is het belangrijk op dit punt te weten wat de instandhoudingskosten zijn. Wat zijn alle kosten werkelijk om het gebouw in conditie te houden en wat zijn de huidige kosten voor het energieverbruik?

De waardebepaling en constructieve sterkte zijn ook van belang. Om dit vast te stellen is ook een goede documentatie en administratie nodig. Als dit op orde en duidelijk is kan er worden gekeken naar de toekomst.

Met de juist kennis van;

 • energiestromen,
 • subsidies,
 • speciale (duurzaamheids-)leningen,
 • een onderhouds-/spaarplan (MJOP) en zicht op kwaliteit van het vastgoed,
 • productontwikkelingen en
 • overheidsinitiatieven

kunnen nu mogelijkheden en scenario’s worden vastgesteld in een haalbaarheidsonderzoek. Dit kan uitmonden in (stapsgewijs) verbeteren en investeren in het vastgoed op natuurlijk vervangmomenten. Het kan ook zijn dat het haalbaar is om in één keer uw vastgoed te renoveren met als resultaat bijvoorbeeld BENG (bijna energie neutraal) of zelfs NOM (nul op de meter).

Vlak daarbij draagvlak van de gebruikers niet uit. Betrek ze bij dit proces om een goed doordacht en gedragen plan te maken.

Wij willen graag met u (geheel vrijblijvend de eerste keer) aan tafel om u in dit proces te begeleiden. U zult begrijpen dat er een team nodig is om tot een haalbaar doel te komen. Vanuit een groot netwerk en daarin veel kennis kunnen wij u helpen om kleine en grote stappen te zetten van een plan op papier tot risicodragende realisatie en prestatiegaranties.

 

Verklaringen:

*Middelgrote energieverbruiker: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van 50.000 kWh tot 200.000 kWh of een verbruik van aardgasequivalenten in enig kalenderjaar van 25.000 m3 tot 75.000 m3. **Grootverbruikers van energie: inrichting met een elektriciteitsverbruik in enig kalenderjaar van minimaal 200.000 kWh of een jaarlijks gebruik van aardgasequivalenten van minimaal 75.000 m3.