Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Conditiemeting NEN 2767

Stichting LVO

Projectomschrijving

Voor de jaarlijkse actualisatie van de meerjaren onderhoudsplanning wilde Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) een NEN 2767 conditiemeting laten uitvoeren. LVO heeft 21 scholen op meer dan 30 locaties in Limburg met een bruto vloeroppervlak van circa 249.000 m2. De schoolgebouwen, waarvan het oudste gebouw uit 1950 dateert, zijn regionaal verdeeld over zes clusters. Treetops heeft voor nagenoeg alle panden een conditiemeting NEN 2767 uitgevoerd.

Aanpak

Voordat we met de daadwerkelijke inspecties konden beginnen hebben we alle gegevens van de panden doorgenomen en een inventarisatie ter plaatse gehouden. Deze informatie is vervolgens verwerkt in de onderhoudsdatabase als basis voor de inspecties.

Bij aanvang van het project hebben we voor twee scholen een pilot uitgevoerd om de uitgangspunten, werkwijze en informatiestromen te testen en te verbeteren. Samen met LVO is de gewenste boomstructuur bepaald. Dit geeft een goede fundering voor de daadwerkelijke inspecties van de overige scholen.

Een team van opdrachtgever, procesmanager, gecertificeerde NEN 2767 inspecteurs en ondersteuning, heeft met de opdracht nauw samengewerkt om het proces en alle data te stroomlijnen. Samen hebben we gezorgd voor de dagelijkse procesleiding, de technische knowhow en bewaking van de eisen, de communicatie met de opdrachtgever en de verwerking van alle gegevens. Voor de installatietechnische expertise werkten we samen met Ausems Advies.

Tijdens de inspecties is naast de NEN 2767 meting ook aandacht besteed aan gebouwelijke (technische) veiligheid en scenario’s voor verduurzaming op basis van Frisse Scholen en de erkende maatregelenlijst van RVO.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat is een totaalbeeld van de onderhoudsstaat van alle gebouwen aan de hand van conditiescore én inzicht in gebouwelijke (technische) veiligheid en verduurzamingsmogelijkheden.

<< projectoverzicht

Contact

Fred Rommens

E fred@treetops.nl

‘Een team van opdrachtgever, procesmanager, gecertificeerde NEN 2767 inspecteurs en ondersteuning, heeft met de opdracht nauw samengewerkt om het proces en alle data te stroomlijnen.’…