Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

Onderhoud Gerardusschool Deurne

Stichting Prodas

Projectomschrijving

Bij de Gerardusschool in Deurne zijn alle buitenkozijnen voorzien van HR++ glas. De kozijnen waren in verslechterde staat en het enkel glas zorgde voor kou en energieverlies. Daarom heeft de gemeente Deurne in 2015 uit het Huisvestingsplan budget beschikbaar gesteld voor de vervanging van deze beglazing.

Aanpak

Namens Stichting Prodas was Treetops verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Onze projectleider heeft de situatie opgenomen en offertes opgevraagd. Van de offerte is een vergelijking gemaakt en advies opgesteld richting de Gemeente. Na overleg bij de Gemeente en goedkeuring op het advies, is er opdracht gegeven voor uitvoering van de werkzaamheden in de zomer van 2015. Treetops heeft het project begeleid. Het bestaande enkel glas is vervangen voor dubbele beglazing, glaslatten zijn vervangen en houtwerk is bijgewerkt. Per lokaal zijn 2 draaiende stalen ramen vervangen voor houten draaiende delen, de andere 2 zijn vervangen voor vaste beglazing met ventilatieroosters. Deze school had nog oude ‘bloemen’ramen, dit zijn naar buiten stekende bakken met beglazing, waar vaak boeken of knutselwerken in geplaatst werden. Op deze bakken blijft altijd water staan en dit heeft ervoor gezorgd dat het houtwerk in slechte staat was. Deze zogenaamde bloemenramen zijn verwijderd en in het bestaande kozijn is dubbele beglazing geplaatst. Daarnaast zijn alle buitenkozijnen opnieuw geschilderd en is in hetzelfde project het gehele binnenschilderwerk uitgevoerd.

Resultaat

Het was een ingrijpend project voor deze school en er is hard doorgewerkt om zoveel mogelijk werkzaamheden in de zomervakantie af te kunnen ronden. In het begin van het nieuwe schooljaar kon het project opgeleverd worden. De hele school is nu volledig voorzien van geïsoleerde beglazing.

<< projectoverzicht

Contact

Dennis Kneppers

T 06 5545 3895
E dennis@treetops.nl

‘Deze school had nog oude ‘bloemen’ramen, dit zijn naar buiten stekende bakken met beglazing, waar vaak boeken of knutselwerken in geplaatst werden ‘…