Treetops

Basisschool BoschAkker blij met nieuwe uitbreiding

Basisschool BoschAkker

Door de bouw van de nieuwe woonwijk Tongelresche Akkers kwamen er steeds meer kinderen naar SKPO basisschool BoschAkker in Eindhoven, waardoor deze uit haar jasje groeide. Een oplossing werd gevonden in een voormalige kleuterschool uit 1954 aan de Molijnstraat. Deze locatie lag op loopafstand van de ‘hoofdlocatie’, maar was behoorlijk gedateerd en moest nodig worden opgeknapt.

SKPO vroeg ons om een functioneel en technisch Programma van Eisen (PvE) op te stellen, aangevuld met een kostenraming voor de renovatie van het gebouw. Uitgangspunt hierbij was dat het gebouw en het terrein geschikt moesten worden gemaakt voor gebruik als schoolgebouw voor de ’bovenbouw’ voor tenminste vijftien jaar. Deze renovatie maakte onderdeel uit van het Integraal Huisvestingplan dat alle schoolbesturen (PO en VO) samen met de gemeente Eindhoven hebben opgesteld. Wij begeleidden SKPO bij het selecteren van de diverse aannemers, zorgden voor de benodigde werkomschrijvingen en stelde een uitvoeringsplan op. Ook waren wij verantwoordelijk voor de realisatie van de verbouwing zelf, waarbij we nauwlettend het PvE in de gaten hielden, evenals de planning, de door ons opgestelde begrotingen en de kwaliteit van het geleverde werk.

Een ander belangrijk uitgangspunt was dat de Molijnstraat een uitstraling zou krijgen die aansloot bij de hoofdlocatie. Het moest duidelijk zijn dat de twee gebouwen samen één school vormden. Interieurarchitectenbureau Puur Sang heeft hier goed gehoor aan gegeven. Koppen Bouw en Onderhoud verbouwde vervolgens binnen zeven weken het volledige pand tot een hedendaagse school met vier leslokalen en een ontdeklokaal. Een knappe prestatie! De authentieke details van het pand, zoals de tegelvloeren in de verkeersruimte, de binnendeuren en de schakering van de diverse kleuren van de dakpannen, zijn allemaal behouden gebleven. De sfeer van de lokalen is open en uitnodigend en het gebouw huisvest op dit moment drie bovenbouwgroepen. De faciliteiten in beide gebouwen worden gedeeld; zo gebruiken de kinderen van de hoofdlocatie het ontdeklokaal in de Molijnstraat en de kinderen van de Molijnstraat de bibliotheek en de gymzaal op de hoofdlocatie.

Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn ontzettend blij met deze vernieuwde dislocatie van BoschAkker.

Lees meer over dit project

Detail tegelvloer
Detail tegelvloer
Detail deuren
Detail dakpannen