Treetops
Treetops
HuisvestingsAdvies ProjectManagement VastgoedBeheer

SKPO

SKPO (Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs) is een van de grootste onderwijsorganisaties in Nederland en wordt gevormd door 36 scholen in het basis- en speciaal onderwijs in Eindhoven en omgeving.

Basisschool BoschAkker, een van de aangesloten scholen, is de afgelopen jaren enorm gegroeid waardoor het huidige gebouw niet meer voldoende ruimte biedt voor alle leerlingen. SKPO heeft Treetops ingehuurd om te kijken of de bovenbouw gehuisvest kan worden in een voormalige kleuterschool aan de Molijnstraat.

In het door ons opgestelde programma van eisen beschrijven we de noodzakelijke functionele, technische en  ruimtelijke aanpassingen en maken we een raming van de kosten. Ook zorgen we ervoor dat onze plannen en ideeën passen binnen de  onderwijsvisie van basisschool BoschAkker.